kj830期期免费大公开四肖5码,单双连续准18期,请点击查看
主题 : 【019期】〓〓〓〓〓〓广东公式网原创极品公式规律区_〓〓〓〓〓
阅读5034678次 | 返回列表 | 关闭本页
富豪小子
管理员
发帖: 104
威望: 24 点
铜币: 105 枚
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
31楼  发表于: 2020-05-03 11:00
u  回复 u  编辑 u

【018期】【绝密公式→ (杀特合尾) 公式规律】

2019年144期  05-10-18-20-28-33-T17  0合尾    [18+17+03+00+02 +00]
2020年001期  16-17-29-30-34-37-T40  2合尾    [29+40+03+00+00 +00]
2020年002期  01-24-25-27-31-37-T08  7合尾    [25+08+03+01+00 +00]
2020年003期  05-17-35-37-42-49-T39  0合尾    [35+39+04+00+02 +00]
2020年004期  02-20-24-30-32-46-T01  9合尾    [24+01+04+00+00 +00]
2020年005期  18-29-32-33-36-40-T38  8合尾    [32+38+04+02+02 +00]
2020年006期  11-14-21-28-37-44-T36  4合尾    [21+36+04+02+01 +00]
2020年007期  02-11-13-45-46-49-T42  0合尾    [13+42+04+00+01 +00]
2020年008期  03-05-30-31-43-48-T13  7合尾    [30+13+04+00+00 +00]
2020年009期  11-24-26-35-42-44-T20  2合尾    [26+20+04+01+01 +00]
2020年010期  09-21-26-27-28-48-T45  6合尾    [26+45+04+01+00 +00]
2020年011期  21-28-33-34-40-47-T49  0合尾    [33+49+04+02+02 +00]
2020年012期  09-26-28-33-38-46-T44  0合尾    [28+44+04+02+02 +00]
2020年013期  01-13-19-24-29-45-T26  0合尾    [19+26+04+00+01 +00]
2020年014期  06-11-33-38-40-43-T02  1合尾    [33+02+04+02+00 +00]
2020年015期  11-17-36-36-38-40-T06  9合尾    [36+06+04+01+02 +00]
2020年016期  13-15-25-28-45-49-T24  4合尾    [25+24+04+01+00 +00]
2020年017期  06-15-17-18-28-47-T32  7合尾    [17+32+04+02+02 +00]
2020年018期  13-19-20-21-33-49-T45  0合尾    [20+45+04+01+00 +00]
2020年019期  22-25-30-33-34-43-T24  8合尾    [30+24+04+00+00 +00]
2020年020期  07-12-16-22-45-47-T25  8合尾    [16+25+04+02+01 +00]
2020年021期  05-12-13-23-27-38-T39  7合尾    [13+39+03+00+02 +00]
2020年022期  24-27-29-31-42-47-T22  7合尾    [29+22+04+00+02 +00]
2020年023期  11-13-19-38-39-41-T47  1合尾    [19+47+04+00+01 +00]
2020年024期  07-32-34-35-48-49-T23  1合尾    [34+23+04+00+00 +00]
2020年025期  01-11-23-29-41-46-T44  3合尾    [23+44+04+00+02 +00]
2020年026期  02-13-20-21-22-33-T14  9合尾    [20+14+03+01+01 +00]
2020年027期  08-11-12-23-34-49-T28  6合尾    [12+28+04+00+02 +00]
2020年028期  20-33-36-37-39-48-T21  4合尾    [36+21+04+01+02 +00]
2020年029期  14-18-24-27-28-41-T45  3合尾    [24+45+04+00+00 +00]
2020年030期  10-11-24-39-41-42-T22  2合尾    [24+22+04+00+02 +00]
2021年001期  03-09-14-16-21-45-T34  3合尾    [14+34+04+01+00 +00]
2021年002期  22-24-26-30-38-46-T33  6合尾    [26+33+04+01+02 +00]
2021年003期  05-19-29-32-33-34-T43  7合尾    [29+43+03+00+02 +00]
2021年004期  05-19-22-26-35-40-T02  0合尾    [22+02+04+02+00 +00]
2021年005期  04-24-39-41-42-45-T06  3合尾    [39+06+04+02+02 +00]
2021年006期  14-21-22-38-40-45-T17  7合尾    [22+17+04+02+02 +00]
2021年007期  15-16-18-21-24-31-T22  5合尾    [18+22+03+00+02 +00]
2021年008期  05-09-16-21-44-49-T15  8合尾    [16+15+04+02+01 +00]
2021年009期  02-10-30-31-35-46-T03  8合尾    [30+03+04+00+01 +00]
2021年010期  18-21-24-26-30-35-T48  6合尾    [24+48+03+00+01 +00]
2021年011期  10-16-22-40-44-45-T49  9合尾    [22+49+04+02+02 +00]
2021年012期  01-02-16-20-31-38-T07  8合尾    [16+07+03+02+00 +00]
2021年013期  06-25-31-36-41-47-T10  7合尾    [31+10+04+01+01 +00]
2021年014期  03-13-28-30-31-45-T22  8合尾    [28+22+04+02+02 +00]
2021年015期  04-05-13-14-25-44-T16  5合尾    [13+16+04+00+02 +00]
2021年016期  02-14-18-28-34-44-T21  5合尾    [18+21+04+00+02 +00]
2021年017期  14-17-35-37-39-46-T02  1合尾    [35+02+04+00+00 +00]


[D合尾类]特码波(001)+平三波(001)+平六头(004)+特码数(010)+平码三(031)+00=7合尾
[ 此帖被富豪小子在2021-03-01 09:27重新编辑 ]
<<   29    30    31     32     33    34    35    36   >> [共81页]